بازی خوک‌های بد یک بازی جدی در سبک پازل است. بازیکن در این بازی با استفاده از مفاهیم حرکت در فیزیک و با تمرکز و دقت در جزئیات وسایل نقلیه‌ای برای حرکت دادن خوک‌ها می‌سازد تا بتواند یک مرحله را به پایان ببرد. انجام…