انیمیشن داستانی لئو و تیگ، داستان دو بچه‌ببر است که می‌خواهند با داستان‌های پیر جنگل، ماپا پاندیگا، ماجراجویی کنند. رفتن به قله‌ی کوه برای رسیدن به خورشید، نفوذ به قلمروی مارها برای رسیدن به گیاه شفابخش و داستان‌های جذاب دیگر، از این‌دو، بچه‌ببرهای بزرگی ساخته…