کیتی سبزیجات غذایش را نمی‌خورد.او سرما می‌خورد و شب خواب می‌بیند که هویج‌ها و فلفل دلمه‌ای‌ها با او بازی می‌کنند و می‌گویند ما را بخور تا قوی و سالم باشی. از آن روز به بعد کیتی سبزیجات غذایش را می‌خورد.