در این بازی بازیکن به شکل یک مار یا کِرم ایفای نقش می‌‏کند. این مار با خوردن دانه‏‌های رنگی که در صفحه وجود دارد، طول بدن خود را افزایش می‌دهد و رشد می‌نماید. در حین حرکت لازم است بازیکن دقت کند تا به مارهای دیگر…