انیمیشن کوتاه و صامت «موشی برای فروش» درباره‌ی موشی با گوش‌های خیلی بزرگ است که این ویژگی باعث شده است مورد تمسخر قرار بگیرد و کسی او را نخرد. تااینکه پسربچه‌ای با همین ویژگی (گوش‌های خیلی بزرگ) وارد مغازه می‌شود و به‌خاطر ویژگی مشابهی که…