انیمیشن «اللهیار و افسانه‌ی مارخور» محصول کشور پاکستان است و ژانر ماجراجویی و خانوادگی دارد. اللهیار برای نجات یک مارخور از دست شکارچیان تلاش زیادی می‌کند و طبق یک افسانه به دلیل مراقبت از حیوانات و نجات مارخور، به محافظ تبدیل می‌شود و می‌تواند با…