انیمیشن «مباهله» داستان یکی از اتفاقات مهم تاریخ اسلام را روایت می‌کند. زمانی‌که مسیحیان نجران دعوت پیامبر را به اسلام رد می‌کنند، قرار می‌شود که بین پیامبر و سران مسیحی مباهله انجام شود؛ یعنی هریک دیگری را نفرین کند و دعای هریک در حق دیگری…