روایت یک داستان واقعی از شجاعت و فداکاری یک سگ به نام استابی، در جنگ جهانی اول. «رابرت کانروی» سرباز ارتش آمریکایی، برای حفاظت از کشور و خانواده‌اش، به‌طور داوطلبانه، به جبهۀ جنگ می‌رود. او در جنگ، با دوستانی آشنا می‌شود که با هم همکاری…