این سریال انیمیشنی که جدیدترین سری سریال‌های «پاندای کنگ‌فوکار» است، داستان درگیری‌های عقاب اهریمنی با استاد پو و چهار بچه‌پاندای کنگ‌فوکار است که به‌طور اتفاقی از قدرت ویژه‌ای به نام قدرت چی بهره‌مند می‌شوند. عقاب اهریمنی می‌خواهد همه‌ی قدرت‌های چی در جهان را به‌دست…