اسکمپ سگ ماجراجویی است که برای زندگی در خیابان و رسیدن به آزادی از خانه فرار می­کند. او بعد از فرار با سگ­های ولگردی آشنا می­شود که جان اسکمپ را در خطر می­اندازند. انیمشن پیام­های مثبتی درباره‌ی اهمیت خانواده دارد.