این انیمیشن فانتزی و کمدی، یکی دیگر از انیمیشن‌هایی است که به افسانه معروف «شاه آرتور و شمشیر افسانه‌ای» پرداخته است. آرتور پسر فقیری است که خودش را باور ندارد؛ اما مرلین جادوگر به توانایی‌های او ایمان دارد. سرانجام آموزش‌های مرلین و استعداد ذاتی…