• امروز : ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

برچسب: تماشا

چرا تماشای دسته جمعی فیلم و تلویزیون بهتر است؟ 

    در ایام قرنطینه و سپری کردن بیشتر اوقات در خانه این نگرانی را برای والدین ایجاد کرده است که زمان مشاهده فیلم و تلویزیون چه میزان باید باشد؟ چطور می توانند آسیب های مشاهده زیاد فیلم و تلویزیون را در فرزندان کاهش دهند؟…

من چرا عصبانی هستم؟ 

امروزه، استفاده از خشونت و اعمال خشونت ‌آمیز در برنامه‌ های تلویزیونی، به‌سرعت در حال گسترش است و به تجارتی پُرسود برای تولیدکنندگان فیلم‌ ها در آمده است. نمایش بی‌حدّ و حصر خشونت در وسایل ارتباط جمعی، به ‌ویژه تلویزیون باعث شده ‌است که خشونت…