دوران انتخابات و بحث‌‌های انتخاباتی می‌‌تواند مملو از تنش باشد و ممکن است سوالاتی در ذهن کودکان به وجود بیاورد که درک آن‌ها برای کودکان مشکل باشد.