«نیمه‌ابری» انیمیشن کوتاهی از کمپانی پیکسار است. داستان ابری خاکستری است که نوزادان خطرناکی مانند تمساح و کوسه و… را خلق می‌کند و به لک‌لک وفاداری می‌دهد تا آن‌ها را به والدینشان روی زمین برساند، وفاداری لک‌لک باوجود خطر‌اتی که این نوزادان دارند، از چالش‌های…