در روزهای انتخابات ریاست‌جمهوری، والدین گاهی به این فکرند که این روزها یک فرصت آموزشی است و کاندیداها در مناظرات روی موضوعات مرتبط تمرکز خواهند کرد.