داستانی طنز و سر‌گرم‌کننده که چگونگی تولد بچه‌ها و ارسال آن‌ها را توسط لک‌لک‌ها نمایش می‌دهد، این موضوع می‌تواند فرزندان خردسالتان را گیج کند. این انیمیشن صحنه‌هایی ترسناک و خشونت‌آمیز؛ اما ملایم دارد، مانند تعقیب‌وگریز گروهی از گرگ‌ها، سقوط از ارتفاع و… .