فیلم فانتزی «پرستار مک‌فی» داستان یک پرستار است. او سر بزنگاه به کمک خانواده‌هایی می‌رود که برای تربیت و نگهداری فرزندشان به مشکل برخورده‌اند. در این قسمت، او به آقای براون برای نگهداری از هفت‌فرزند غیرقابل کنترل کمک می‌کند. کودکان می‌توانند با تماشای این فیلم…