• امروز : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برچسب: بیماری

یک آرزوی تاشده 

«یک آرزوی تاشده» انیمیشنی کوتاه و صامت درباره‌ی دوخواهر ژاپنی‌ است. این خواهران دوقلو و کوچک از بیماری رنج می‌برند و آرزوی بهبودی دارند. آن‌ها قصد دارند هزار پرنده‌ی کاغذی بسازند تا طبق افسانه‌ای ژاپنی آرزویشان برآورده شود. صمیمیتی که در رفتار دوخواهر مشخص است،…

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
12 +

من میخواهم پانکراس تو را بخورم 

این انیمیشن، داستان عشق دو همکلاسی نسبت به یکدیگر است که یکی از آنها در اثر بیماری کشنده لوزالمعده درمیگذرد.

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
12 +