این انیمیشن یک فیلم کوتاه بی‌کلام است که در آن زندگی یک بلبل در قفس نمایش داده شده است. بلبل می‌خواهد از قفس فرار کند؛ اما مشاهده‌ی سرنوشت پرندگان آزاد در طبیعت، او را از این تصمیم منصرف می‌کند.