«کوئیز آف کینگز» یک بازی رقابتی آنلاین است که در آن بازیکنان به‌صورت فردی، یا گروهی به سؤالات دانستی در موضوعات گوناگون پاسخ می‌دهند. بازی دارای امکان چت و ساخت گروه است که ایجاب می‌کند دربارۀ استفاده از این بازی دقت‌ شود.