این روزها که در قرنطینه هستیم، بازی های برد گیم و دسته جمعی می تواند نشاط را در میان خانواده ها بیشتر کند. در تلاش هستیم لذت با هم بودن را با معرفی بازی های رومیزی بیشتر کنیم. زیر خاکی: مشخصات بازی: تعداد بازیکن: ۲…