انیمیشن کوتاه صامتی درباره‌ی بادکنکی که با پسربچه‌ای بازی می‌کند و پس از خداحافظی از پسربچه خودش را با گذر از یک مسیر سخت و خطرناک به دوستانش در آسمان می‌رساند و رنگین‌کمانی را می‌سازند. به‌نظر می‌رسد مفهوم مدِّنظر انیمیشن این است که با رهاشدن…