هیکاپ نوجوانی است که با هوش و استعداد خود توانسته است با اژدهایان جزیره که سال‌ها با آن‌ها دشمن بوده‌اند، صلح کرده و به سال‌ها دشمنی با آن‌ها پایان دهد؛ اما او با چالش‌های جدیدی در زندگی کنار اژدهایان روبه‌رو می‌شود و سعی می‌کند به…