دوستی با سگی به نام اسکوبی، باعث شده تا دیگر شگی احساس تنهایی نکند. با خطراتی که برای اسکوبی ایجاد می‌شود، شگی و دوستانش تلاش می‌کنند تا او را نجات دهند. این انیمیشن کار گروهی و دوستی را به فرزند شما آموزش می‌دهد. اسکوبی محصول کشور…