«شکراً یا حسین» نماهنگی مذهبی به همراه مداحی عربی باسم الکربلایی درباره‌ی تشکر از امام حسین(ع) است. متن شعری که خوانده می‌شود به این اشاره دارد که چگونه امام حسین (ع) باعث هدایت انسان‌ها شده است.