هیچ تضمینی نیست که یک ستاره مشهور به سبک زندگی‌ای وفادار باشد که بچه‌ها بتوانند از آن الگو بگیرند یا شما تأییدش کنید.   ما والدین به طور غریزی می‌خواهیم تصمیم بگیریم که فرزندانمان با چه کسانی دوست باشند و با چه کسانی رفت‌وآمد نداشته…