اتفاقات عجیب در رژه‌ی افسران رخ می‌دهد که همه‌اش زیر سر یک موجود سیاه رنگ و پشمالو است. فانتزی بودن این اثر، باورپذیر بودن آن را کم کرده است.