آمیرزا، فاقد محتوای آسیب‌زا می‌باشد و بیشتر، جنبه‌ی ورزش ذهن را دارد. اساس بازی برای چیدن حروف کنار هم و ساختن کلمات،  مانند جدول حل کردن روزنامه‌ها در قدیم، است. توصیه‌ی ما به شما این است که اگر کودکتان، بازیکن است، با همراهی و راهنمایی…