برچسب: ازخودگذشتگی

بیلبی 

انیمیشن کوتاه و صامت «بیلبی» درباره‌ی موشی است که بر سر دو راهی به‌دست‌آوردن غذا و کمک به پرنده‌ای کوچک قرار می‌گیرد. او دفاع از پرنده را انتخاب می‌کند و در این راه جان خودش را به‌خطر می‌اندازد. اهمیت کمک به دیگران و نتیجه‌ی خوب…

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
5 +

گم و پیدا 

عروسک دایناسور برای نجات دوستش جان خودش را فدا می‌کند. در این انیمیشن که برنده‌ی اسکار بهترین انیمیشن کوتاه هم شده است، می‌توان فداکاری و ازخودگذشتگی را به‌خوبی مشاهده کرد.

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
7 +