این روزها خانواده‌های زیادی هستند که با شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام در ارتباطند. برای اشتراک‌گذاری عکس و ویدئو در اکتبر ۲۰۱۰ اینستاگرام متولد شد و این اپلیکیشن برای کاربران امکان گرفتن عکس و دادن طرح‌های مختلف روی عکس‌ها و  اشتراک‌گذاری آن‌ها را فراهم می‌کند…