همانطور که می دانید تزیینی های مختلفی برای قرار دادن به روی درب یخچال وجود دارد که به کمک آهنربا می توان آن ها را به روی درب یخچال متصل نمود. ما بر اساس این الگو قصد داریم روش جالبی را به شما آموزش دهیم…