• امروز : ۷ بهمن ۱۳۹۹

برچسب: آشپزی

موش سرآشپز 

«موش سرآشپز» یا «راتاتویی» داستان موشی به‌نام رمی است که رؤیایش برای سرآشپز شدن را دنبال می‌کند. او در این مسیر محدودیت‌هایی دارد و خانواده‌اش با آرزوی او اختلاف نظر دارند اما رمی موفق می‌شود با یک انسان دوست شود و رؤیایش را محقق کند….

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
7 +

باباپز 

«باباپز» بازی جذابی برای سرگرم‌کردن بازیکن است. در این بازی، بازیکن باید در‌مدت زمان مشخصی، خیلی‌سریع سفارش مشتری‌هایش را تحویل دهد تا عصبانی نشوند و حتی انعام هم به او بدهند. بازیکن در انواع اغذیه‌فروشی‌ها؛ مثل بستنی‌فروشی، فلافلی، کبابی و مانند اینها می‌تواند بازی کند.

کیفیت اثر
مناسب برای سنین
7 +