خانم مرضیه ابرارپایدار انیمیشن کوتاه «آدم‌خانگی» را در سال ۱۳۹۶، در ایران ساخته است. این انیمیشن موفق به کسب جایزه‌ی ویژه‌ی «آسو آلکسوف» (فیلم‌ساز مشهور اهل مقدونیه) در زمینه‌ی‌ انیمیشن شد. این فیلم ضمن نمایش در بیش از بیست جشنواره‌ی جهانی، موفق به کسب…