این انیمیشن کوتاه بیان‌گر داستان پسری است که آرزو دارد به ماه برود و برای رسیدن به این خواسته تمام سعی‌اش را می‌کند. این اثر، با زبان ساده‌ای تلاش‌کردن تا آخرین‌لحظه برای رسیدن به خواسته و ناامیدنشدن را به مخاطب نشان می‌دهد.