لینالونا

بررسی تخصصی کتاب Linalona

لینالونا

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

4 ماه پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
7 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

لینالونا دوست دارد که دیگران او را به‌خاطر مهربانی و خوبی خودش دوست داشته باشند، نه به‌خاطر زیباییِ موهای آبی‌اش، برای همین مثل صبا روسری می‌پوشد. لینالونا فکر می‌کند که این فکرِ صباست؛ اما صبا به او می‌گوید که این فکر خداست و برای اینکه او را دوست دارم، به حرفش عمل می‌کنم.

سال 1394 25 صفحه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
پیام مثبت

دیگران را با ظاهرشان قضاوت نکنیم و معیارمان را اخلاق و رفتارشان قرار دهیم.

جزئیات
الگوی مثبت

صبا و لینالونا، دختران مهربانی هستند که با خوش‌رفتاری با هم صحبت می‌کنند. آن‌ها یک‌دیگر را درک می‌کنند و با هم دوست می‌شوند، دوستانی که برای رفع مشکلات‌شان به هم کمک می‌کنند.

۱) تا به حال شده دوستت را به‌خاطر چهرۀ زیبایش دوست داشته باشی؟

۲) تو دیگران را برای چه دوست داری؟ کسانی که دوستشان داری چه ویژگی‌هایی دارند؟

۳) اگر کسی تو را به‌خاطر رنگ موهایت، رنگ چشم‌ها، یا زیبایی چهره‌ات دوست داشته باشد، تو چه حسی پیدا می‌کنی؟

۴) تو چه اخلاق خوبی داری که دیگران تو را به‌خاطر آن دوست دارند؟

۵) خدای مهربان در دینش به ما دستور داده است تا حجاب داشته باشیم، به‌نظر تو چرا خدا این درخواست را از ما داشته است؟

۶) به‌نظر تو لینالونا می توانست چه‌کار کند تا دیگران به جای اینکه به‌خاطر ظاهرش او را دوست داشته باشند، به‌خاطر خودش او را بپذیرند و با او دوستی کنند؟

۷) به نظرت چه چیز‌هایی جزء مسائل خصوصی محسوب می‌شوند؟

خلاصه: دربارۀ ویژگی‌های مسائل خصوصی که در کتاب مطرح شد، با فرزندتان صحبت کنید.

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه