خودم لباسم را می‌پوشم

بررسی تخصصی کتاب

خودم لباسم را می‌پوشم

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

7 ماه پیش مدت زمان مطالعه: دقیقه
2 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.
سال 1379 16 صفحه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
پیام مثبت

کیتی یاد می‌گیرد خودش به تنهایی کار‌های خود را انجام دهد. او برای این که یاد بگیرد خودش لباس‌هایش را بپوشد تلاش می‌کند.

جزئیات
الگوی مثبت

کیتی بعد از این که یاد می‌گیرد چگونه لباسش را بپوشد به دوستانش هم یاد می‌دهد و می‌گوید چگونه باید این کار را انجام دهند.

با کودک خود در این موارد گفتگو کنید: تو چگونه لباس‌هایت را می‌پوشی؟ به نظرت روش تو راحت‌تر است یا کیتی؟ / دلت می‌خواهد دیگر چه‌ کار‌هایی را خودت به تنهایی انجام دهی؟/به نظرت برای انجام دادن هر کاری می‌شود روش راحت‌تری پیدا کرد؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه