خودم به دستشویی می‌روم

بررسی تخصصی کتاب

خودم به دستشویی می‌روم

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

7 ماه پیش مدت زمان مطالعه: دقیقه
2 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

کیتی در حال بازی کردن است و احساس می‌کند لازم است به دستشویی برود اما بی‌توجهی می‌کند. مادرش یک بازی طراحی می‌کند تا او به دستشویی برود. او به کیتی و دوستش می‌گوید مثل قطاز دنبال او بروند تا به ایستگاه دستشویی برسند. کیتی از آن به بعد یاد می‌گیرد باید به موقع به دستشویی برود.

سال 1379 16 صفحه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
پیام مثبت

تنبلی نکردن و استفاده‌ی به موقع از دستشویی از پیام‌های مثبت این داستان برای کودکان هست.

جزئیات
الگوی مثبت

کیتی آموخته‌های خود را به دوستانش هم می‌آموزد و یاد می‌گیرد به موقع از دستشویی استفاده کند.

با کودک خود درباره‌ی مضرات به تاخیر انداختن دستشویی رفتن صحبت کنید./ برای کودک خردسال خود و با استفاده از نظرات خودش (مانند کیتی و مادرش)، برای دستشویی رفتن بازی‌هایی طراحی کنید.

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه