به همه سلام میکنم

بررسی تخصصی کتاب

به همه سلام میکنم

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

7 ماه پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
2 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

کتی صبح که از خواب بیدار می‌شود به همه سلام می‌کند. او وقتی برای بازی به بیرون از خانه می‌رود، به پرنده‌ها و گل‌ها و دوستانش هم سلام می‌کند، و مادر و پدرش او را برای این کار تشویق می‌کنند .

سال 1379 16 صفحه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
پیام مثبت

کیتی هر گاه کسی را می‌بیند به او سلام می‌کند و مادر و پدرش هم با مهربانی او را برای این کار تشویق می‌کند.

جزئیات
الگوی مثبت

کیتی به همه سلام میکند، مادر کیتی او را تشویق می‌کند و می گوید تو دختر خوبی هستی. کیتی هم به دوستانش یاد می‌دهد به دیگران سلام کنند.

به نظرت چرا وقتی به دیگران سلام می‌کنیم خوشحال می‌شوند؟

اگر هنگام دیدن دیگران به آن‌ها سلام نکنیم چه احساسی پیدا می‌کنند؟/ وقتی به دیگران سلام می‌کنی چه احساسی داری؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه