کیتبل

بررسی تخصصی انیمیشن Kitbull

کیتبل

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

4 هفته پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
9 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

سگ و موشی که با یکدیگر دوست می‌شوند، از دست صاحب خشن فرار می‌کنند. صاحب سگ او را آزار می‌دهد و با خشونت برخورد می‌کند.

سال 2019 7 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
خشونت

سگ از سوی صاحبش مورد آزار قرار می‌گیرد و صاحبش سعی می‌کند سگ را خشن بار بیاورد.

جزئیات
ترس

لحظه‌هایی از فرار سگ و موش و هنگامی که سگ می‌خواهد موش را نجات دهد ممکن است ترسناک باشد.

جزئیات
ناهنجاری اجتماعی

صاحب سگ او را آزار می‌دهد و به خشونت وا می‌دارد.

جزئیات
پیام مثبت

کمک حیوانات به یکدیگر برای نجات

جزئیات
الگوی مثبت

کمک سگ به موش برای نجات از میان زباله‌ها و همچنین به سرپرستی گرفتن سگ توسط یک خانواده‌ی مهربان.

چرا سگ به موش کمک کرد؟

چرا سگ و موش با یکدیگر فرار کردند؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه