میمونک و فیلی

بررسی تخصصی انیمیشن Munki And Trunk

میمونک و فیلی

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

4 هفته پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
4 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

میمونک و فیلی دوستان صمیمی هستند که در جنگل زندگی می‌کنند. در این قسمت فیلی و میمونک در هنگام بازی به‌طور اتفاقی کندوی زنبورها را جابه‌جا می‌کنند و برای انتقال آن به کمک زنبورها می‌روند. در این انیمیشن آموزه‌هایی درباره‌ی زیستگاه حیوانات وجود دارد.

سال 2016 6 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
پیام مثبت

موضوع اصلی انیمیشن روابط دوستانه و محیط زندگی حیوانات است. زمانی‌که میمونک و فیلی به محل زندگی زنبورها آسیب می‌زنند، تلاش می‌کنند تا کندو را به محل قبلی خود برگردانند؛ اما رئیس زنبورها اجازه نمی‌دهد. زنبور نگهبان که شخصیتی مهربان است، با همکاری زنبورهای دیگر و نمایش کار گروهی، موفق می‌شود کندو را به‌جای قبلی خود برگرداند تا فیلی و میمونک هم بتوانند به خانه‌ی خود برگردند.

جزئیات
الگوی مثبت

حیوانات جنگل روابط دوستانه‌ای با هم دارند و برای حل مشکلات به همدیگر کمک می‌کنند. زنبور نگهبان، الگوی مثبتی است که برای کمک به میمونک و فیلی مجبور می‌شود به‌صورت پنهانی از رئیس زنبورها، کندو را جابه‌جا کند تا میمونک و فیلی به خانه‌ی خود برگردند.

چرا زنبور نگهبان به میمونک و فیلی کمک کرد؟

چرا زنبور نگهبان مجبور شد به‌صورت پنهانی کندو را جابه‌جا کند؟

خلاصه: چرا میمونک و فیلی نتوانستند خانه‌ی مناسبی برای خود پیدا کنند؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه