شیرشاه

بررسی تخصصی انیمیشن The Lion King

شیرشاه

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

7 ماه پیش مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
8 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

سیمبا، پسر موسافا، سلطان جنگل، پس از مرگ پدرش، خود را مسئول مرگ او میداند و از گله فرار میکند. بدین ترتیب، حکومت به دست اسکار، عموی سیمبا، و کفتارها می افتد و کفتارها، چرخه طبیعی جنگل را مختل میکنند…

سال 2019 118 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
خشونت

برخی خشونت های کلامی مثل تمسخر سیمبا توسط گله کفتارها و ناسزاهایی مثل «احمق» در این انیمیشن وجود دارند. همچنین خشونت های فیزیکی درگیری بین سیمبا و اسکار، موفاسا و گله کفتارها و کشتی گرفتن سیمبا و نالا و نهایتا قتل موفاسا به دست برادرش، اسکار به چشم میخورد.

جزئیات
ترس

صحنه هایی مثل صحنه سقوط موفاسا از ارتفاع، محاصره سیمبا و نالا توسط گله کفتارها، آتش گرفتن کل دشت و معلق شدن سیمبا از صخره بر روی دشت آتش گرفته و صحنه های حمله حیوانات وحشی مثل رم کردن حیوانات در دره ای که سیمبا در آن تنها بود، یا حمله کفتارها به نالا و سیمبا، صحنه هایی دلهره آور و ترسناک هستند.

جزئیات
ناهنجاری اجتماعی

دروغ گفتن اسکار درباره علت مرگ موفاسا، ناسزاهای خفیف مثل «احمق» و «رقت انگیز»، دفع باد معده توسط پومبا و آروغ زدن توسط سیمبا، در این فیلم مشاهده میشوند.

جزئیات
پیام مثبت

احترام به طبیعت و چرخه آن و جلوگیری از شکار بی رویه، توسط موفاسا و مسئولیت پذیری او درقبال حیوانات قلمروش، به صورت پررنگ نمایش داده میشود. همچنین تلاش های موفاسا برای نجات جان سیمبا، نشان از عشق به خانواده دارد. وفاداری سارامی به موفاسا و کمک کردن پومبا و تیمون به سیمبا نیز پیام های مثبتی به حساب می آیند. شهامت سیمبا و سعی او در مقابله با ترس ها، یکی از مهم ترین پیام های این انیمیشن است.

ادامه متن
جزئیات
الگوی مثبت

موفاسا، فردی مسئولیت پذیر است که در مقابل حیوانات قلمروش و چرخه طبیعی در قلمروش، احساس وظیفه میکند. سیمبا، سعی میکند با ترس های خود رو به رو شود و آنها را کنار بزند. البته این اقدامات او برای اثبات خود به پدرش، گاهی او را به خطر می اندازد و منجر به اتفاقات خطرناکی میشود که در یکی از آنها، پدرش کشته میشود. زازو، مسئولیت پذیر و متعهد است.پومبا و تیمون نیز، دوستانی وفادار هستند که به سیمبا برای رسیدن به هدفش کمک میکنند. نالا، شخصیتی شجاع دارد و اوست که سیمبا را دوباره به قلمرو باز میگرداند و او را مجبور به قبول مسئولیت میکند.

ادامه متن

زندگی اگر بی هدف و بی برنامه باشد و مانند آنچه پومبا و تیمون میگفتند، صرفا در لحظه و بدون آینده نگری باشد، به کجا ختم میشود؟

پیامدهای خیانت و دروغگویی مثل کاری که اسکار با موفاسا و سیمبا کرد، چیست؟

چرا نباید در جمع آروغ زد و باد معده را بیرون داد؟ چرا رعایت آداب اجتماعی ضروری است؟

خلاصه:زندگی اگر بی هدف و بی برنامه باشد و مانند آنچه پومبا و تیمون میگفتند، صرفا در لحظه و بدون آینده نگری باشد، به کجا ختم میشود؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه