داش آکل

بررسی تخصصی انیمیشن Dash Akol

داش آکل

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

4 هفته پیش مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
18 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

روایت عشق یک پهلوان به دختری است که بعد از مرگ پدرش سرپرستی آن خانواده را قبول کرده است. داش آکل شاهد ازدواج آن دختر است و در یک نزاع از پشت خنجر می‌خورد و می‌میرد.

سال 1396 13 دقیقه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
خشونت

داش آکل با یکی از اوباش درگیر می‌شود و از پشت خنجر می خورد. در صحنه‌های دیگر داش آکل که از عشق دختر حاج صمد به خود می‌پیچد مورد مذمت دیگران قرار می‌گیرد.

جزئیات
ترس

صحنه‌های درگیری داش آکل با یکی از اوباش و خنجر خوردنش از پشت ممکن است ترسناک باشد.

جزئیات
الگوی مثبت

داش آکل خانواده‌ی حاج صمد را به سرپرستی قبول می‌کند. او از مرد لبوفروش حمایت می‌کند و مورد اعتماد است.

داش آکل چرا عشقش را نشان نداد؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه