• امروز : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بایگانی‌ها: مقالات و پژوهش‌ها

هشت انیمیشن با حضور باباهای باحال! 

تماشای نقش و جایگاه پدر در فیلم‌ها و انیمیشن‌ها، این فرصت را برای شما ایجاد می‌کند تا در کنار فرزندان، نحوه تعامل با پدر خانواده را در آثار بررسی کنید و پیرامون نحوه‌ی تعاملات در خانواده خود، گفتگو کنید.

زن‌ها، کالاهای جنسیتی در بازی‌های دیجیتال 

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت دنیا نقش مؤثر و چشم‌گیری در سلامت روانی جامعه دارند، این زنان هستند که اساسی‌ترین پایه‌های اخلاقی را در جامعه رقم می‌زنند، آن‌ها در شرایط سخت و با تمام محدودیت هایی که در طول تاریخ با آن مواجه بودند، در…

خانواده پاگنده

هفت انیمیشن با مامان های باحال! 

شاید مادرها در خیلی از انیمیشن‌ها شخصیت اصلی یا قهرمان داستان نباشند؛ اما آنها هستند که قهرمان‌های داستان را به قهرمان تبدیل می‌کنند.