قسمت سوم انیمیشن چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم درباره جدا شدن هیکاپ از اژدهایان است او تصمیم می‌گیرد اژدهایان را به دنیای خودشان برگرداند او در این راه یاد می‌گیرد که باید گاهی اوقات از چیزهایی که دوست دارد بگذرد تا به هدفش برسد….