با وسایل ساده ای که اطرافمان است می توانیم کاردستی های زیبایی بسازیم و از ساخت خودمان لذت ببریم. با ما همراه شوید… مرحله اول: ابتدا وسایل مورد نیاز این آموزش را تهیه نمایید : مقداری کاغذ نی نوشابه چسب قیچی مرحله دوم: در این بخش…