اگر اکنون فرزند دارید راحت است که بر امور منفی تمرکز کنید. و تعجبی ندارد که به مدد چرخه ۲۴ ساعته‌ی اخبار، رسانه‌های اجتماعی، اعلان‌های تلفن‌ همراه و حتی منابعی که انتظارش را ندارید (مثل آپارات و اینستاگرام) کودکان در دریایی از غم…