در دنیای پیشرفته امروز که ‌اینترنت جزء اصلی در زندگی روزمره انسان‌ها شده، ممکن است در صورت بی‌احتیاطی اطلاعات شخصی شما به دست افراد ناشناس بیافتد و از آن سوءاستفاده شود برای یک کاربر متوسط دانستن اینکه چطور هویت دیجیتالی خود را ایمن نگه دارد…