پونی‌ها، شهروندان شهر «اکوستریا» که دارای قدرت‌های جادویی هستند، پرنسسی به نام کوآلایت دارند که می‌خواهد جشنی بگیرد و در آن همۀ پرنسس‌ها و شهروندان را دعوت کند، او برای این جشن خیلی تدارک دیده است؛ اما وقتی زمان برگزاری جشن می‌رسد، پادشاه طوفان به…