اینجا هفت تا انیمیشن داریم که اختلاف فرزندان و خانواده را به تصویر کشیده‌اند!