دندانم را مسواک می‌زنم (تو هم می‌توانی)

بررسی تخصصی کتاب

دندانم را مسواک می‌زنم (تو هم می‌توانی)

author-img

توسط : کدومو ارزیاب کدومو

6 ماه پیش مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
2 + kodoumo-logo
امتیازدهی‌های «کدومو» مبتنی بر مهم‌ترین مطالعات رشد است. ما حداقلی از سن را نمایش می‌دهیم که محتوای اثر از لحاظ رشد کودک مناسب باشد. درجه‌بندی این قسمت، بر اساس کیفیت کلی اثر است.

کیتی به علت مسواک نزدن دندان درد می‌گیرد. مادرش برای او توضیح می‌دهد که دندان‌ها چگونه توسط باکتری‌ها خراب می‌شوند. کیتی از آن به بعد دندانش را مسواک می‌زند.

سال 1379 16 صفحه جزئیات کامل اثر

شاخص های اثر

شما هم بررسی کنید
جزئیات
خشونت

در صفحاتی از کتاب تصویر فانتزی باکتری‌ها با چهره‌ی خندان در کنار دندان‌های کیتی کشیده شده است.

جزئیات
ترس

دندان کیتی کمی درد می‌گیرد و با مسواک زدن خوب می‌شود.

جزئیات
پیام مثبت

تنبلی نکردن در مسواک زدن و اهمیت مسواک زدن و همچنین گوش کردن به توصیه‌های والدین از پیام‌های مثبت کتاب است.

جزئیات
الگوی مثبت

مادر کیتی به عنوان یک الگو به او می‌آموزد که با مسواک زدن می‌تواند از دندان‌هایش در برابر خراب شدن محافظت کند و کیتی از آن به بعد هر روز دندانش را مسواک می‌زند. کیتی به تمام دوستانش از اهمیت مسواک زدن می‌گوید.

جزئیات
ارزش آموزشی

این کتاب به کودکان می‌آموزد اگر دندان‌هایشان را مسواک نزنند ممکن است باکتری‌ها که موجودات بسیار ریزی هستند آن‌ها را خراب کنند و دندانشان درد بگیرد.

می‌توانی مانند کیتی به دوستانت از اهمیت مسواک زدن بگویی؟

می‌توانی به دوستانت درست مسواک کردن را یاد بدهی؟/ به نظرت چرا دندان‌هایمان را مسواک می‌زنیم؟

خلاصه: به نظرت چرا دندان‌هایمان را مسواک می‌زنیم؟

نظرات کاربران

هیچ نظری وجود ندارد

هیچ نظری وجود ندارد

افزودن دیدگاه